מדרגות עץ אלון אמריקאי תלויות

אדריכל: אפרת פרויליך | צלם: טל ניסים
מדרגות עץ אלון אמריקאי רום ושלח תלויות עם מעקה זכוכית